0/0

System zarządzania operacyjnego dla Tachoinfo

2024-01-15

Główne funkcje:

  • wsparcie rozliczania czasu pracy kierowców
  • zarządzanie kilkuset firmami
  • komunikacja z klientami
  • panel Klienta
  • raporty i analizy
  • ewidencja pojazdów i kierowców
  • powiadomienia i alerty
  • terminarz odczytów
  • Integracja z fakturownia.pl