0/0

BreatherOne - Ćwiczenia Oddechowe

2023-09-01

BreatherOne - Ćwiczenia Oddechowe - to nowatorski system połączenia gier mobilnych i ćwiczeń oddechowych z wykorzystaniem spirometru. W ramach projektu wykonaliśmy:

  • Aplikację mobilną z profilem użytkownika dla pacjentów.
  • Sześć gier, które w połączeniu ze spirometrem, pomagają w wykonywaniu ćwiczeń oddechowych najmłodzym pacjentom.
  • System administracyjny dla lekarza przydzielającego ćwiczenia.