0/0

Czasowniki nieregularne IQ

2022-04-14

  • Zadbaj o szybką, skuteczną i łatwą naukę języka angielskiego,
  • Nauka – Dowolna liczba lekcji, które pozwolą Ci poznać wszystkie czasowniki nieregularne. Każda z nich jest dostosowywana do Twojej aktualnej wiedzy oraz tempa, w jakim się uczysz,
  • Testy – wygodne sprawdziany, dzięki którym zweryfikujesz swoją wiedzę na temat języka angielskiego,
  • Baza słów – dzięki której za pomocą zyskasz szybki dostęp do wszystkich czasowników nieregularnych,
  • Bez przestojów i braku postępów. Dzięki zastosowaniu inteligentnych algorytmów aplikacja położy szczególny nacisk na naukę czasowników nieregularnych, które sprawiają Ci największe kłopoty!,
  • Intuicyjny wygląd i łatwa obsługa.